google-site-verification=eBFk2cBBL609C7UFjp8IMEU2iCwonRooZyQ945s4w6M google-site-verification=eBFk2cBBL609C7UFjp8IMEU2iCwonRooZyQ945s4w6M

Herstructurering of Recovery; tijdig de juiste afslag nemen

U heeft behoefte aan snel, doelgericht en daadkrachtig ingrijpen als de continuïteit van uw bedrijf wordt bedreigd. Financiers, kredietverzekeraars, de fiscus, aandeelhouders, crediteuren en vakbonden kunnen ineens heel veel aandacht opeisen.

In crisissituaties is snelheid en het nemen van de juiste beslissingen key. U wilt de onderneming weer op de juiste weg krijgen en de schade beperken. In deze kritische situaties staan wij er om een faillissement te voorkomen of gewoon uw rendement te verbeteren. Wij helpen om samen met u tijdig te bepalen wat de juiste afslag is. Herstructurering of Recovery? Veelal worden deze termen door elkaar gebruikt. Algemeen is wel bekend wat we ermee bedoelen. Toch is er een groot verschil in de manier van aanpak en het tijdstip in het proces van verval waarop er gebruik van wordt gemaakt. Bij bedrijven die een uitdaging hebben met betrekking tot de continuïteit kunnen een aantal fasen worden onderscheiden. In de eerste fase staan de resultaten onder druk en worden er vaak verliezen geleden die (nog) kunnen worden gefinancierd. In fase twee staat de balans onder druk, liquiditeitsproblemen duiken op en door een cumulatie van verliezen is het eigen vermogen reeds afgenomen. Mogelijk kan de onderneming de convenanten met de financiers dan niet meer nakomen. Fase drie kenmerkt zich door sterke liquiditeitsproblemen waardoor bepaalde leveranciers of het personeel niet meer of moeizaam kunnen worden betaald. In de laatste fase dient het faillissement te worden aangevraagd, is doorstarten soms niet meer mogelijk of is een overname nog een van de weinige alternatieven om de activiteiten als dan niet gedeeltelijk voort te zetten. Zijn er nog voldoende tijd en middelen voorhanden om bijvoorbeeld een nieuw business plan uit te werken, met sociale partijen te onderhandelen over een sociaal plan of om bepaalde delen van de organisatie te outsourcen of te verkopen, dan spreken wij van restructuring of herstructurering. Soms wordt dit ook wel aangeduid met corporate restructuring, debt restructuring of financial restructuring. Het betreft dan meestal fase een of fase twee. Is uw organisatie beland aan het eind van fase twee of later dan spreken wij van de noodzaak van een recovery. Recovery wordt ook wel Corporate Recovery genoemd en betekent zoveel als 'uitkomst, behoud, herstel, redding of genezing'. Ten tijde van recovery wilt u zich volledig richten op herstel van uw onderneming en wilt u ongewilde aandacht van schuldeisers of intensief beheer van uw bank voorkomen. U bent dan al te lang geconfronteerd met negatieve cashflows, waardoor er bijvoorbeeld een reorganisatie moet worden doorgevoerd of onderdelen moeten worden afgestoten (divestiture of verzelfstandiging). Een snelle en passende reactie is dan noodzakelijk om een eventueel faillissement of andere schade af te wenden. Dit passende reactie kan bestaan uit het ontwikkelen van het herstelplan en de realisatie ervan, contact met de banken en financiers over de ontstane situatie en de mogelijke oplossingsrichtingen, contact met de crediteuren of met de belastingdienst over een mogelijke buitengerechtelijke schuldsanering (het zogenaamde crediteurenakkoord) of het organiseren van een mogelijke doorstart. Typische activiteiten die wij algemeen uitvoeren in het kader van herstel van ondernemingen zijn:

  • Quick scan: Welke opties zijn er voor het verbeteren van het rendement op korte en langere termijn? Is er toekomstperspectief en wat betekent dat voor de aanpak?

  • Reorganisatie- en kostenreductie-programma's: Opstellen van het plan voor het verbeteren van het rendement inclusief de uitvoering van dit plan. Hierbij kunnen we gebruik maken van de interim managers van Crossings People, waardoor we altijd de passende skillset en ervaringen kunnen bieden.

  • Organisatie-inrichting en ontwikkeling: Wat betekent de transformatie van de onderneming voor rollen en functies? Wat betekent het voor in- en uitstroom van personeel?

  • Change Management: Hoe ervoor te zorgen dat het geplande herstel ook daadwerkelijk plaatsvindt?

  • Stakeholder management: Het informeren van de relevante stakeholders is in tijden van crisis van groot belang. Hoe ervoor te zorgen dat zij het herstel gaan ondersteunen?

  • Interim Management: Indien nodig maken we gebruik van interim capaciteit en skills vanuit Crossings People. Bij ons zusterbedrijf Crossings People wordt in samenwerking met de consultants van Crossings Advisory gezocht naar de juiste kandidaten voor de turnaround.

  • Fusies en overnames: Soms kan een fusie of een overname een goede optie zijn. Geschikte kandidaten moeten dan worden gevonden binnen het veronderstelde tijdspad en alle facetten van de deal dienen te worden ingevuld en afgehandeld. De integratie dient dan vaak snel vorm te krijgen. Hoe is dit het beste te realiseren?


Insolventie en toch uit handen van de curator blijven? Misschien heeft u op dit moment vooral behoefte aan een klankbord. Dat kan. Mocht het echter nodig zijn om in te grijpen dan bieden we de ondersteuning die nodig is, of het nu gaat om een liquiditeitsbegroting, conflictbeheersing, crediteurensanering, een reorganisatie of een compleet herstelplan. Dit doen we ook buiten kantooruren. 

Mocht u willen bespreken wat voor u de beste opties zijn om uw rendement te verbeteren of een faillissement te voorkomen dan bent u van harte welkom voor een vrijblijvend en vertrouwelijk kennismakingsgesprek.

U kunt ons bereiken op +31 (0)85 2006244 of via info@crossings-advisory.com. #restructuring #herstructurering #recovery #turnaround #reorganisatie #crediteurenakkoord #transformatie #changemanagement


© 2019 | Proudly created byMichiel